האם לבית חכם יש תקנות מיוחדות

כשהופכים את הבית לבית חכם וכשמיישמים בו מערכות אלקטרוניות, יש לעשות זאת בהתאם לתקנות החשמל ולתקינה הרלוונטית.

להלן דוגמאות לתקנות ותיקונים שונים בתחומים שונים הבאים לידי ביטוי במערכות האלקטרוניות שבבית החכם:

 

מיתוגים בבית החכם

בהקדמה העברית לתקן הישראלי ת"י 33 חלק 2.01 נכתב: "מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: מפסקים אלקטרוניים". כמו כן, נכתבה ההערה הבאה: "מפסקים אלקטרוניים ללא מיתוג מכני במעגל הראשי אינם מבטיחים 'ניתוק מוחלט', וכך המעגל בצד העומס נחשב חי".

גם מגען וגם מפסק אלקטרוני אינם עונים על דרישות תקנה 31 בתקנות החשמל (התקנת מפסק למכשיר קבוע או נייח). לכן, לצורך מיתוגם של מכשירי חשמל קבועים / נייחים באמצעות מגען או מפסק אלקטרוני, בנוסף להם, יש להשתמש במא"ז דו / ארבע – קוטבי בעל אצמעי לנעילה במצב מופסק שמותקן בלוח החשמל.

לצורך תפעול שוטף של בקרי בית חכם משמשים המגען והמפסק האלקטרוני. במקרי תחזוקה או תקלה יש לנתק את המעגל המתאים באמצעות מא"ז דו / ארבע – קוטבי בעל אמצעי נעילה במצב מופסק, שמותקן בלוח החשמל.

יש לרשום זאת בהוראות ההפעלה הן של המכשיר והן של הבית החכם ובמשך ביצוע התחזוקה יש להתקין שילוט אזהרה מתאים בלוח.

 

צימוד חשמל ותקשורת

בפסיקה 09-10 של ועדת הפירושים (פברואר 2010) בנושא "העברת מוליכי / כבלי חשמל וכבלי תקשורת בצינור משותף" נקבע: "התקנה בצינור משותף של מוליכים או כבלים המשמשים מעגלים שונים מותרת – בכפוף לעמידה בדרישות שפורטו לעיל. (תקנות 10 ו-13 לתקנות החשמל).

מאחר וישנן מגבלות על התקנת מוליכי בקרה ומוליכי חשמל בצינור משותף, יש להתקין צינורות נפרדים למוליכי הבקרה שיגיעו לאביזרים שולטים או נשלטים. (מתגים, מכסי מגע, בתי תקע, מכשירים קבועים, חיישנים, טלוויזיות, רמקולים ועוד).

ייתכן מצב שלא כל הדיירים בבניין עם בנייה רוויה של בתים חכמים, יהיו מעוניינים בבית חכם. לכן, יש להכין בכל הדירות בבניין תשתית דואלית המתאימה גם לבית רגיל וגם לבית חכם. (להוסיף צינורות מהמתגים ישירות לאביזרי הקצה).

השלבים

בשלב הראשון: הכנת תשתיות מתאימות

שלבים מאוחרים יותר: יישום החומרה והתוכנה לתפעול בית חכם.

 

בדיקת בידוד מוליכים

בבית חכם ישנה רגישות של התקנים האלקטרוניים למתחים נומינליים. לכן, יש לנתקם בזמן בדיקת בידוד המוליכים. 0אין צורך לנתק התקנים אלקטרוניים שאינם רגישים).

ישנה דרך נוספת לבדיקת שיעורי התנגדות בידוד המוליכים במעגלים הכוללים התקנים אלקטרוניים המחוברים ישירות למוליכי החשמל (במתח חילופין נמוך שמתחו לאדמה נמוך מ-250 וולט). והיא, לקצר בין מוליך הפאזה לבין מוליך האפס, ולבדוק את רמת הבידוד ביחס לאדמה. במעגלים אחרים, תיערך הבדיקה כרגיל בהתאם לתקנה 57 של חברת החשמל.

 

התקנות המיוחדות של הבית החכם

לסיכום: ישנן תקנות ותיקונים שונים בתקנות החשמל הבאים לידי ביטוי במערכות האלקטרוניות שבבית החכם. במיתוגים שבבית החכם, בצימוד חשמל ותקשורת, בבדיקת בידוד מולכים ועוד. ויש ליישם את המערכות האלקטרוניות בבית החכם בהתאם לתקנות החשמל ולתקינה הרלוונטית.

שירות חכם

 

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
עורך דין מחייך
להתייעצות עם עורך דין

בעולם הדין והמשפט חשוב לבחור עורך דין מקצועי ומנוסה שידע לתת תשובה על כל שאלה. השאירו פרטים ועורך דין מקצועי יחזור אליכם ויענה לכם על כל תשובה.

מידע נוסף
עורך דין לחברה גדולה

במהלך חייה של חברה גדולה או קטנה קיימים שני אנשי מקצוע שהחברה תזדקק להם: רואה חשבון ועורך דין. הצורך להעסקת רואה חשבון היא די ברורה

חוק וסדר – מהו חוק הבזק בישראל?

חוק הבזק, או בשמו המלא והרשמי "חוק התקשורת (בזק ושידורים)" הוא חוק אשר מצוי משנת 1982 בספר החוקים של מדינת ישראל. מטרתו היא לעגן את

מה חשוב להכיר על חוק הבנייה

חוק התכנון והבניה זהו חוק שמטרתו להסדיר את הפעולות שנעשות על ידי מוסדות התכנון שבארץ. בפעולות אלה נכללות ועדות ערר, ניהול של תכניות מתאר, תהליך